Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Regisztráció

Regisztráció

Hol hallottál rólunk?

Az alábbi városok ajánlatai érdekelnek

Milyen diák munkák érdekelnek?

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő (továbbiakban: Iskolaszövetkezet) adatai: Schönherz Iskolaszövetkezet (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla 152/H, cégjegyzékszám: 01-02-054699, adószám: 12047244-2-43, képviseli: Baross Levente elnök). Érintett (továbbiakban: Diák): az a természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli attól függetlenül, hogy tag vagy regisztrált személy. Iskolaszövetkezet tevékenysége: az Iskolaszövetkezet a vele tagsági viszonyban álló diákok megbízási szerződésen alapuló személyes közreműködésével, mint külső szolgáltatással munkaerőt biztosít a Partnerei részére. A Diák azért létesít tagsági viszonyt az Iskolaszövetkezettel, mert munkát kíván végezni, és ennek ellentételezéseként megbízásidíjra valamint az iskolaszövetkezet szolgáltatásaira tart igényt. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a veled kötött szerződésünk célja, hogy Partnerünknél szolgáltatás nyújtásában közreműködjél. I. Kezelt adatok: 1. Regisztráció: a beleegyezéseddel kezelt adatok: kötelező adatok: neved, adóazonosító, telefonszám, születési időpont, e-mail cím, jelszó, nemed, választható adatok: hol hallottál rólunk, melyik városban keresel munkát és milyen diákmunkák érdekelnek. A kötelező adatok hiányában nem tudunk regisztráltként nyilvántartásba venni. Az adatokat nem továbbítjuk. Az adatokat a tanulmányaid várható időtartama alatt kezeljük, hogy munkát találjunk neked; de amennyiben 24 hónap alatt nem lettél tag, akkor felhívunk, hogy regisztrációdat erősítsed meg. Amennyiben erre nem kerül sor 1 hónap alatt, akkor adataidat és a fiókodat töröljük. 2. Hírlevél: ha a Diák feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja az Iskolaszövetkezet szolgáltatásairól, a munkaigénynek megfelelő munkákról hírlevél és ajánlat küldése. A Diák a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek az Iskolaszövetkezet szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek. 3. Fiókadatok: a regisztráció időpontjában felhasználói fiókot hozunk létre a számodra, a felhasználói fiókod folyamatosan elérhető a regisztrációdtól kezdve a tagsági viszonyod megszűnéséig. A fiókodat a honlapunkon keresztül éred el egyedi felhasználónévvel és jelszóval. A tagsági viszonyod létesítésétől több más jogcímen kezelünk adatokat. A fiókodban eléred az adatkezelési szabályzatot (Szabályzat). Kérjük, figyelmesen olvassad el, mert az általunk később kezelt adatcsoportokat, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, az adattovábbítás, adatfeldolgozás, jogaid, joggyakorlásod módját, a jogorvoslati lehetőségeidre a Szabályzat részletesen tartalmazza. Csak akkor vigyél fel adatokat a fiókodba, miután a Szabályzatot tanulmányoztad részletesen. 4. Munka elnyeréséhez kezelt adatok: a regisztráció alapján a beleegyezéseddel részünkre megadott olyan adatok, melyeket a Partnerünknek továbbítunk: önéletrajz, motivációs levél, fényképed. Az adatok megadása nem kötelező, de azt eredményezheti, hogy nem tudunk neked munkát találni. 5. Tagsági kérelemhez, mint szerződés létrejöttéhez szükséges adatok: megegyeznek a regisztráció adataival, ha ezeket nem adod meg, nem tudsz taggá válni. Az adatokat nem továbbítjuk. 6. Tagsági viszony alapján a munkavállalásodhoz mint szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges és a munkavállalásod ideje alatt kezelt adatok: a fiókodban az adatkezelési szabályzatban és az adatszolgáltatási kérdőíven találhatóak. A tagsági jelentkezésed, a szerződéskötésed az adatkezelés önálló fázisa. Ha az ott elvárt adatokat nem adod meg, akkor hiába találtunk munkát, nem tudunk szerződést kötni veled. II. Adattovábbítás Az Iskolaszövetkezet toborzási tevékenységet Schönherz Informatikai Stúdió Kft. (elérhetősége: marketingmuhely@schis.hu) útján látja el, a regisztrációhoz szükséges adatok továbbítása történik. Az Iskolaszövetkezet hírlevél küldési tevékenységet Protopmail Kft. (elérhetősége: help@protopmail.com) útján látja el, mail cím kerül továbbításra. Az Iskolaszövetkezet a munkaajánlatok kezelését, közvetítőként Schönherz Informatikai Stúdió Kft. (elérhetősége: prv@schis.hu) útján látja el, a diák önéletrajza, motivációs levele, munkavállaláshoz szükséges adatai az Iskolaszövetkezet hálózatán válnak hozzáférhetővé. Az Iskolaszövetkezet az online szerződéskötési tevékenységét, elektronikus hitelesítést és aláírást végző szolgáltatón keresztül látja el. III. A Diákot megillető jogok az adatkezelés során Általános rendelkezések: A jogaid gyakorlása során igyekszünk soron kívül eljárni. Legfeljebb 30 napunk áll rendelkezésre a válaszra és a kérésed elfogadása esetén ennek teljesítésére. Kérjük, hogy elsődlegesen a regisztráció alapján kapott közvetlen kapcsolattartódhoz fordulj, ha ilyen nincsen, akkor a fejrészben megadott adatokon és elérhetőségeken keressél minket. Ha a személyazonosításod szükséges lesz az igényed elbírásához, akkor ezt kérni fogjuk tőled. 1. Tájékoztatás és Információkhoz való hozzáférésed: Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a veled kötött szerződésünk célja, hogy Partnerünknél szolgáltatás nyújtásában közreműködjél. A Partner adatait mindig rendelkezésedre bocsátjuk. Az általunk kezelt adataidat megismerheted az adatkezelési szabályzatban, folyamatosan nyomon követheted a fiókodban, azok adatkezelési célját és jogalapját a szabályzat tartalmazza. 2. Helyesbítéshez való jogod: Ha azt tapasztaltad, hogy az adataid nem pontosak vagy megváltoztak az adatok, kérjük, hogy 8 napon belül forduljál hozzánk, hogy az adataidat helyesen rögzítsük. Kérjük, ebben az esetben elsődlegesen az ügyfélszolgálatnál terjesszed elő az igényedet, (ugyfelszolgalat@schonherz.hu) mert az ott dolgozó kollega jogosult arra, hogy az adataidat helyesbítse, és az adatokat ellenőrizze szükség esetén! 3. Adataid törléséhez (elfeledtetéséhez) való jogod: Kérheted azt, hogy töröljük az adataidat. Sajnos azokat az adatokat nem tudjuk törölni, amelyeket a jogszabály alapján vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez kell kezelnünk. Ezeket az adatkategóriákat tudod ellenőrizni a szabályzatban. Ha a regisztrációhoz szükséges adatok törlését kéred, a regisztrációdat és a fiókodat töröljük. 4. Az adatkezeléshez adott jog visszavonásához a jogod: Visszavonhatod, az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásodat. Ha a regisztrációhoz szükséges adatokra vonatkozik a hozzájárulás visszavonása, a regisztrációdat és a fiókodat töröljük. 5. Korlátozáshoz való jogod: Ha a vitatod az adataid pontosságát vagy az a véleményed, hogy nem kezelhetjük az adataidat (adataid törlését kérted, visszavontad az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodat), abban az esetben korlátozzuk az adatkezelést mindaddig míg megvizsgáljuk, hogy mit kell tennünk azokkal. Mit jelent a korlátozás? A korlátozás időtartama alatt csak a te beleegyezéseddel, vagy bármelyikünk igény érvényesítéséhez vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelhetjük az adatokat. A döntésről minden esetben tájékoztatunk, tudni fogod azt is, hogy teljesítettük a kérdéseket, vagy elutasítottuk azt, és fenntartjuk jogunkat az adataid kezelésére. 6. Jogod a Tiltakozáshoz: Ebben az esetben az Iskolaszövetkeze a személyes adataidat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Diák érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Jogorvoslati Jogaid: Természetesen törekszünk arra, hogy a legkevesebb adatot, a legrövidebb ideig, a célokhoz kötötten biztonságosan kezeljünk. Mind erről megfelelő tájékoztatást kívánunk adni Neked, és a jogos kéréseidet teljesíteni kívánjuk. Ennek ellenére előfordulhat, hogy nem értünk egyet, vita alakul ki közöttünk. Panasztétel: Kérjük, hogy minden esetben elsődlegesen a kapcsolattartásra kijelölt személyhez fordulj, ennek hiányában az ugyfelszolgalat@schonherz.hu elérhetőségen keress fel minket, mert ezek a kollegáink tudnak hatékonyan segíteni. A válaszadást 30 napos határidővel vállaljuk. Hatósághoz fordulás joga: Ha azonban a probléma nem oldódik meg a közreműködésével, és nem vagy elégedett a válasszal, abban az esetben a következő szervekhez fordulhatsz: 1. NAIH – nemzeti adatvédelmi hatóság postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 2. Bíróság: a lakhelyed szerinti törvényszék Kérjük, hogy ha vitát hatósági vagy bírósági úton kívánod megoldani, abban az esetben is értesíts erről bennünket! Mi igyekszünk kapcsolatba lépni Veled, a hatósággal, és az általad megjelölt személlyel, mert az az érdekünk, hogy együttműködjünk, jogszerű megoldást találjunk, az időt és a költségeket mind a Te mind a saját esetünkben a minimálisra csökkentsük.