Bejelentkezés \ Regisztráció
Időpontfoglalás

Hírek

Hírek

HirdetményA Schönherz Iskolaszövetkezet közgyűléséről

 
A Schönherz Iskolaszövetkezet (1115 Budapest, Bartók B. út 152/H.) igazgatósága ezúton tájékoztatja tagjait, hogy 2024. május 27-én 11:00 órakor közgyűlést tart.
 
A közgyűlés helye:                                    Online: Microsoft Teams platformon
A közgyűlés ideje:                                     2024. május 27. 11:00 óra.
 
Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helye és ideje: (legkorábban 3 nappal később; úgy számítva, hogy az első közgyűlés napja és a megismételt közgyűlés napja sem számít bele a határidőbe) Online: Microsoft Teams platformon, 2024. május 31. 11:00 óra. Az igazgatóság felhívja a tagok figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirend tekintetében.
 
 
A közgyűlés napirendje:

1. A Schönherz Iskolaszövetkezet elnökének beszámolója az elmúlt évi tevékenységéről, az Iskolaszövetkezet Igazgatóságának működéséről, az Iskolaszövetkezet gazdasági helyzetéről.

2. A Schönherz Iskolaszövetkezet Felügyelő Bizottságának beszámolója

3. Az Iskolaszövetkezet 2023-as mérlegének és eredmény-kimutatásának jóváhagyása

4. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, közösségi alap felhasználás módjáról

5. Döntés a 2023.  május 01- 2024. május 27. között megszűnt tagsági viszonyok alapján a tagokkal összefüggő elszámolásokról

6. Alapszabály módosítása

7. Osztalékpolitika elfogadása

8. Igazgatóság elnökének megválasztása

9. Felügyelőbizottság megválasztása

10. Felügyelő Bizottság javadalmazása

11. Stratégiai vezető kijelölése

 
 
Az igazgatóság felhívja a tagok figyelmét, hogy a Közgyűlést online formában tartja meg. Aki részt kíván venni a Közgyűlésen, annak kötelessége magát beazonosítani a közgyűlés megkezdése előtt.
 
 A tagok személyes okmányaikkal igazolják magukat.
 
 A meghatalmazottaknak a meghatalmazás eredeti példányával igazolják a meghatalmazást, személy azonosító okmánnyal igazolják a személyazonosságukat. Ha a meghatalmazás nem került leadásra, akkor azt legkésőbb a közgyűlést megelőző harmadik napig juttassátok el az igazgatósághoz a székhelyünkre. Kérünk Benneteket, hogy ha meghatalmazottként kívántok részt venni a közgyűlésen, akkor az azonosítással kapcsolatos e-mailetekben adjátok meg a meghatalmazóitok nevét, lakcímét, anyja nevét és tagsági viszonyának keletkezése évét és hónapját, továbbá azt, hogy a meghatalmazás már benyújtásra került hozzánk. Az azonosításig kollegáinknak a meghatalmazásokat is ellenőrizniük kell!
 
Az azonosításra e-mailen tudtok időpontot egyeztetni. A Közgyűlés előtt harmadik napig kell bejelentkezni Balogh Gábor (balogh.gabor@schis.hu,) vagy Gabler Dániel (gabler.daniel@schis.hu) azonosító személyeknél, akik azonosítási megadásával a megadott időpontban elvégzik a videós személyazonosítást, erről feljegyzést készítenek, és a tag e-mail címére egyedi teams meghívót küldenek. Kizárólag az azonosított tagok és meghatalmazottak az azonosított csatornán keresztül tudnak részt venni a közgyűlésen. Az azonosítás hozzávetőlegesen 5 percet vesz igénybe!
 
Az igazgatóság felhívja a figyelmeteket, hogy ha a napirendekkel összefüggő dokumentumokba valamely tag, vagy a tag képviselője be kíván tekinteni, akkor a tervezetekbe előzetes regisztráció alapján tagsági viszonyának, személyazonosságának és/vagy meghatalmazotti státuszának igazolása mellett a Szövetkezet székhelyén hétköznapokon 9-16 között betekinthet a közgyűlést megelőző harmadik napig!
 
A kérelemben meg kell adni a kérelmező tag nevét, anyja nevét, lakcímét és a tagsági viszony létrejöttének évét és hónapját. A meghatalmazott kizárólag eredeti meghatalmazással tud betekinteni abban az esetben, ha a meghatalmazás korábban nem került leadásra!  Az előzetes regisztrációt Marosi Zsófia vezetői asszisztens végzi, a biztosított idősávot az ugyvezeto@schonherz.hucímről küldi meg 1 munkanapon belül 1 órás időintervallum megadásával. A megadott órában van lehetőség a betekintésre.
 
Felhívjuk a meghatalmazottak figyelmét arra, hogy ha a tagokra vonatkozóan kért adatokat nem tudjátok megadni, annak olyan következménye lehet, hogy a meghatalmazó tagot nem tudjuk beazonosítani. A tag azonosíthatóságának a hiányában a tagsági jogok gyakorlását a szövetkezet nem tudja biztosítani a közgyűlésén.
 
 
 
Budapest, 2024. május 10.
 
 
  
 
 

                                                                                                     Schönherz Iskolaszövetkezet

                                                                                                                        Igazgatóság